Referenser

Partners, kunder och event som vi samarbetar löpande med resp. har genomfört event för:

Changchun Vasa Management Ltd.                                                                                                                     Uppdragen i Changchun, Jilin Province, Kina går tillbaka till år 2003 då Vasaloppet gick på export till Kina. Det första Vasaloppet China arrangerades den 15 mars 2003 och under loppets nu 11-åriga historia har uppdragen varit alltifrån reselogistik till tävlingsledare. I nuvarande uppdrag ingår att marknadsföra arrangemangen, bl.a. genom deltagande på Vasaloppsmässan i Mora samt på mässan i Motala under Vätternrundan.  Arrangemangen i Jilin Province kan du läsa mer om via följande länkar:

  

             

Nordic Ways Management Consulting Beijing Co. LTD                                                                                        Även här sträcker sig uppdragen över åren, från 2003 och fram till idag. Under 2008 bodde Torbjörn Pettersson på heltid i Beijing och arbetade över hela Kina med företagets olika event. Nuvarande samarbete gäller följande event och då framförallt uppdrag som rör reseplanering för inbjudna deltagare; 

Avonova och Bernt Johansson                                                                                                                                                    I september 2013 genomförde vi gemensamt ett företagsevent på temat ”Cykla i Italien med Bernt Johansson” för Serla och Katrin. Ett tjugotal interna och externa säljare fick under fyra dagar i Riolo Terme, söder om Bologna, stifta bekantskap med cyklingens ädla konst under ledning av Olympiska mästaren Bernt Johansson. Många av deltagarna spräckte gränser i antalet mil på cykel som dom inte trodde sig själv om.


Välkommen!